هدف تسلیت !؟

امروز پنج شنبه برای شرکت در مراسم ترحیم یکی از آشنایان به مسجدی در مناطق پر جمعیت تبریز  رفته بودم که حاشیه های جالبی داشت پلاکارد تسلیتی  در مرغوبترین جای مسجد به جهت دید توسط یکی از کاندیداهای دور دوم انتخابات مجلس هشتم که اتفاقا استاد دانشگاه هم میباشند نصب شده بود که دو سوم متن آن مربوط بّنام دکتر جان!! کاندیدا بود ضمنا تابلو تسلیتی نیز توسط کاندیدای مربوطه بجهت شادی روح مرحوم خلد آشیان!!از همه چی بی خبر!  فرستاده شده بود که اتفاقا آن تابلو نیز در مختصات فوق الذکر ولی روی زمین گذاشته شده بود.موقع برگشتن با خود فکرمیکردم در این زمانه واقعا هدف وسیله را توجیه کرده است؟                       با معذرت از آقای دکتر !!!!؟که نیت خیر ایشان را با اغراض  سیاسی تعبیر کردم .

/ 2 نظر / 28 بازدید
ارسلان

سلام یکی از درد های جامعه ما همینه

ارسلان

سلام