ارتفاعات سرخاب تبریز

سال۵۹ ارتفاعات سرخاب تبریز (عون ابن علی)از راست شهیدان: محمد بالاپور - قربان موسی خانی - مصطفی شهبازی از بچه های مسجد منتظران شهادت(شالچی ) تبریز

 

/ 0 نظر / 71 بازدید